Điều Thành Công sửa chữa điều hòa cho rất nhiều hộ gia đình, cơ quan, xí nghiệp, trường học, chung cư tại các quận huyện của Đà Nẵng và Hà Nội. Dịch vụ của trung tâm luôn luôn nhận được sự hài lòng và tín nhiệm về chất lượng dịch vụ từ phía khách hàng trong suốt nhiều năm qua.